HỌC THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

(Học Photoshop - LÀM ĐƯỢC NGAY SAU KHI HỌC XONG)

Ai có thể theo học lớp này ?

  • Ai cũng có thể tham gia lớp học này, nhưng để đạt được hiệu quả cao trong quá trình học tôi cần lưu ý các vấn đề sau: 
  1. Đây là lớp cầm tay chỉ việc nên tất cả các bạn tham gia khóa học đều cần chuẩn bị máy tính cá nhân để thực hành trực tiếp. ( Máy tính cá nhân để thiết kế được như thế nào ?)
  2. Các bạn đang là học sinh, sinh viên, hay những người đã đi làm khi tham gia khóa học đều phải thực hành và làm bài tập theo hướng dẫn của giảng viên.
  3.  

Mục tiêu khóa học

  • Sử dụng thành thạo Photoshop
  • Thiết kế ấn phẩm truyền thông
  • Chỉnh sửa ảnh
  • Thiết kế CV